Trường CĐ y tế Hưng yên thông báo:
Các tập thể, cá nhân làm việc và công tác, học tập tại Trường có nhu cầu làm các đề tài khoa học, hãy làm các thủ tục, hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường gửi cho Đ/c Phạm Hồng Nam - Phó hiệu trưởng nhà trường, để hội đồng khoa học nhà trường họp, xem xét, lên kế hoạch cụ thể.
Trân trọng!